موزه لونتیس Leventis Museum
موزه لونتیس Leventis Museum

جاذبه های گردشگری نیکوزیا

موزه صنایع دستی و مردم شناسی که در یک خانه قدیمی و زیبا بنا شده است.