دیزنی لند Disney Land
دیزنی لند  Disney Land

مراکز تفریحی هنگ کنگ

این پارک یکی از کامل ترین و سرگرم کننده ترین پارک های تفریحی دیزنی لند در دنیا می باشد.