هنگ کنگ Hong Kong
هنگ کنگ Hong Kong

منطقه ای خودمختار و بندری در جنوب کشور چین که دارای واحدپول دیگری بنام دلار هنگ کنگ (HKD) است. جهت رانندگی در این منطقه درسمت چپ می باشد.

منطقه ای با ساختمانهای بلند ، مراکز سنتی و معابد مذهبی فراوان ، با ترکیبی از فرهنگ شرق و غرب

همچنین دارای بیشترین تعداد آسمان خراشهای دنیا ، بزرگترین پل معلق دنیا ، بهترین خطوط هوایی و ریلی و نیز دارای باهوش ترین مردم جهان و بالاترین میانگین عمر در جهان می باشد.