شهر یانگ‌شو Yangshuo
شهر یانگ‌شو Yangshuo

شهرهای مهم چین

یکی از زیباترین مناظر طبیعی در جهان در این منطقه واقع شده است.

رودخانه لی از وسط این منطقه رد می شود و کوههای کله قندی سبزرنگ کل شهر را احاطه کرده.