شهر ژوژوآنگ Zhouzhuang
شهر ژوژوآنگ Zhouzhuang

شهرهای مهم چین

شهری بسیار قدیمی ، واقع در فاصله 50 کیلومتری شانگهای که به ونیز چین یا ونیز مشرق زمین مشهور است.

چین چندین شهر آبی دیگر نیز دارد ولی هیچ کدام به زیبایی این شهر نمی باشد.