موزه شانگهای Shanghai Museum
موزه شانگهای Shanghai Museum

جاذبه های گردشگری شانگهای

مهم ترین موزه چینی هنر کلاسیک در چهار طبقه ، که شامل نمایش چشمگیر از برنز و سرامیک از فرهنگ های ماقبل تاریخ تا قرن نوزدهم است.