خیابان نانجینگ Nanjing Road
خیابان نانجینگ Nanjing Road

مراکز تفریحی شانگهای

خیابان اصلی خرید شانگهای که میتوان انواع فروشندگان را در آنجا یافت ، از فروشندگان خیابانی که سوغاتی های چینی را به فروش می رسانند تا بوتیک های گران قیمت