برج جین مائو Jin Mao Tower
برج جین مائو Jin Mao Tower

جاذبه های گردشگری شانگهای

یکی از بلندترین سازه های مستقل در جهان که نام چینی این ساختمان به معنای "شکوفایی طلایی" است.