صومعه اووانانک Ovanavank Monastery
صومعه اووانانک Ovanavank Monastery

جاذبه های گردشگری ارمنستان

صومعه ای در منطقه آراگاتسوتن واقع در 28 کیلومتری ایروان،دارای قدیمی و تاریخی ترین مرکز آموزشی در دره آرارات می باشد و در حال حاضر نسخ خطی باستانی فراوانی در این مکان نگهداری می شود.