پارک حیدرعلی اف Heydar Aliyev Park
پارک حیدرعلی اف Heydar Aliyev Park

مراکز تفریحی شهر گنجه

بزرگترین پارک آذربایجان و منطقه قفقاز دارای نه دروازه ، پارک تفریحی ، حوضچه های بزرگ و مراکزی برای کرایه دوچرخه