بلوار شهر City Boulevard
بلوار شهر City Boulevard

جاذبه های گردشگری باکو

این بلوار که بعنوان پارک ملی نیز شناخته می شود ، جایی است که می توان دریای خزر و زیباترین دید شبانه باکو را مشاهده کرد.

مکانی پر ازمراکز خرید، مراکز کسب و کار، رستوران ها، چایخاناها و مسیرهای زیبا و عالی برای پیاده روی