معبد آتشگاه Fire Temple
معبد آتشگاه Fire Temple

جاذبه های گردشگری آذربایجان

معبدی در شبه جزیره آبشرون ، به عنوان محل آتش سوزی ابدی شناخته شده است. تاریخ این معبد به قرن 18 میلادی باز می گردد که آتش آن در اثر تخلیه مداوم گاز طبیعی همیشه روشن است و از معدود آتش سوزی های گاز طبیعی باقی مانده در جهان است.