گلفشان قاراسو Garasu Mud Volcanoes
گلفشان قاراسو Garasu Mud Volcanoes

تقریباً در حدود ۴۰۰ گل‌فشان در آذربایجان و کرانه‌های آن در دریای خزر وجود دارد که این میزان بیش از نیمی از کل گل‌فشان‌های جهان است. تصور بر آن است که که این گل‌ها خاصیت درمانی دارند و به‌همین‌دلیل بسیاری از توریست‌های محلی و بین‌المللی برای استفاده از این گل‌ها به این منطقه سفر می‌کنند.

موقعیت : جمهوری آذربایجان-در نزدیکی باکو