مرکز خرید Park Bulvar
مرکز خرید Park Bulvar

مراکز تفریحی باکو

مرکز خریدی واقع در بلوار باکو ، در پارک بلور که دارای تفریحاتی چون سینما نیز می باشد.