مرکز خرید باکو Port Baku Mall
مرکز خرید باکو Port Baku Mall

مراکز تفریحی باکو

مرکز خرید مشهور و بزرگ ، دارای بسیاری از مارکهای لوکس جهانی و مکان هایی برای استراحت