موزه ملی تاریخ History Museum
موزه ملی تاریخ History Museum

جاذبه های گردشگری باکو

سالن این نمایشگاه به 3 حوزه تقسیم می شود. بخش اول، آثار باستانی و قرون وسطایی که دارای سکه های قدیمی و مقبره ها نیز است ، بخش دوم مربوط به افراد مشهور تاریخ آذربایجان و بخش سوم نیز مربوط به خانواده Taghiyev می باشد.