معبد بهشت The Temple of Heaven
معبد بهشت The Temple of Heaven

جاذبه های گردشگری پکن

از ساختمان های مقدس و بسیار زیبای پکن دارای سه طبقه با سقف کاشی کاری شده زیبا