میدان تیانانمن Tiananmen Square
میدان تیانانمن Tiananmen Square

جاذبه های گردشگری پکن

بزرگترین مرکز شهر در جهان و به شکل مستطیل،آرامگاه مائو که بدن مومیایی شده مائو داخل آن قرار دارد نیز در این میدان واقع شده که مکانی مورد احترام و مهم برای خود چینی هاست.