برج های شعله Flame Towers
برج های شعله Flame Towers

جاذبه های گردشگری باکو

بلندترین و زیباترین آسمان خراش های شهر باکو به شکل شعله های آتش ، که بعنوان نمادی از باکو نیز شناخته می شوند.

این سه برج دارای کاربری های متفاوت مسکونی ، هتل و تجاری هستند.