قلعه دختر Maiden Tower
قلعه دختر Maiden Tower

جاذبه های گردشگری باکو

قلعه دختر یا قیز قالاسی که بعنوان نماد آذربایجان نیز شناخته می شود ، مکانی افسانه ای و برجسته در شهر قدیمی است به ارتفاع ۲۹.۵ متر و قطر ۱۶.۵ متر.

برخی ویژگی های برج باعث شده باستان شناسان به این نتیجه برسند که این برج در قدیم بعنوان یک رصدخانه مورد استفاده قرار می گرفته.