کاخ شیروانشاه Palace of shirvanshah
کاخ شیروانشاه Palace of shirvanshah

جاذبه های گردشگری باکو

مروارید معماری آذربایجان و اثری ثبت شده در یونسکو که از قدیمی ترین نمادهای باکو است ، مربوط به زمان پادشاهی شیروانشاهها که باکو را بعنوان پایتخت انتخاب کرده بودند.

این بنا دارای چند قسمت ساختمان اصلی،دیوان خانا،مسجدکاخ و خانه حمام کاخ می باشد.