موزه فرش باکو Carpet Museum
موزه فرش باکو Carpet Museum

جاذبه های گردشگری باکو

این موزه در سال 1967 با نمایی به شکل یه فرش لوله شده ساخته شده است. نمایشی بی نظیر از انواع فرشها ، قالیچه ها و زیورآلات گرانبهای باستانی را در اینجا میتوان دید.

 لازم به ذکر است که این موزه دارای بزرگترین مجموعه فرش های آذربایجان در دنیاست.