یادبود شاه وختانگ Vakhtang
یادبود شاه وختانگ Vakhtang

جاذبه های گردشگری تفلیس

بر اساس افسانه ی گرجي در قرن پنجم ميلادي ، پادشاه وختانگ اول ، برای تفريح و شکار به منطقه کنونی تفلیس رفته بود که طی حمله شاهین هر دو به درون چشمه آب گرم افتادند و آب چشمه به حدی گرم بوده که هر دوی آنها سوختند و پادشاه وختانگ تصمیم گرفت که شهری در کنار این چشمه های آب گرم بنا کند.