دریاچه لیسی Lisi Lake
دریاچه لیسی Lisi Lake

جاذبه های گردشگری تفلیس

دریاچه ای واقع در شمال غربی شهر تفلیس که از آن برای پرورش ماهی نیز استفاده می شود.