شهر سنگی اوپلیستسیخه Uplistsikhe
شهر سنگی اوپلیستسیخه Uplistsikhe

جاذبه های گردشگری گرجستان

شهری نزدیک به ساحل رودخانه کر که بر روی صخره ای بزرگ واقع شده و از بزرگترین و قدیمی ترین شهرهای سنگی دنیا که در ۱۰ کیلومتری شرق شهر گوری در استان شیدا کارتلی قرار گرفته ‌و در فهرست میراث جهانی ثبت گردیده است.