پارک بی های Beihai Park
پارک بی های Beihai Park

مراکز تفریحی پکن

یکی از قدیمی ترین باغ های امپراطوری باقیمانده در پکن دارای معماری و تزئینات بسیار زیبا و فضای وسیع سرسبز