میدان کنکورد Place de la Concorde
میدان کنکورد Place de la Concorde

جاذبه های گردشگری پاریس

بنایی زیبا به شکل هشت ضلعی ، که صحنه چندین رویداد کلیدی در طول تاریخ ، از جمله : اعدام پادشاه لوییس شانزدهم بوده است. در مرکز میدان یک ستون هرمی شکل سنگی مصری قرار دارد که توسط فرمانروای مصر به چارلز دهم هدیه داده شده است.