کلیسای نتردام Notre-Dame
کلیسای نتردام  Notre-Dame

جاذبه های گردشگری پاریس

کلیسای جامع نتردام در سال 1163 توسط پادشاه لوئیس و اسقف موریس تاسیس شد و ساخت آن بیش از 150 سال طول کشید. درب ورودی دارای تزئینات بسیار زیبا و داخل کلیسا نیز عظمت و زیبایی وصف ناپذیری دارد.