کلیسای جامع The Kolner Dom
کلیسای جامع The Kolner Dom

جاذبه های گردشگری کلن

کلیسایی بسیار بزرگ و باشکوه ، که به سبک گوتیک ساخته شده و در فهرست میراث جهانی ثبت شده است.