کلیسای جامع برلین Cathedral Church
کلیسای جامع برلین Cathedral Church

جاذبه های گردشگری برلین

بزرگترین کلیسا در برلین واز زیباترین بناها که دارای سه بخش کلیسای یادبود، کلیسای متعهد و کلیسای مقدس می باشد.