پارک و کاخ زیبای Charlottenburg
پارک و کاخ زیبای Charlottenburg

جاذبه های گردشگری برلین

قصر شارلوتنبورگ ، مربوط به قرن هفدهم میلادی ، محل اقامت اولیه سلطنتی آلمان بود. این کاخ عظیم ، به زیبایی بازسازی شده و دارای ویژگی های فوق العاده ای از قبیل گنبد مرکزی به ارتفاع بیش از 50 متر و تزئینات باشکوه باروک و روکو است که در باغ وسیع و زیبایی قرار گرفته است.