دروازه‌ی براندنبورگ Brandenburg
دروازه‌ی براندنبورگ  Brandenburg

جاذبه های گردشگری برلین

از دیدنی ترین و مشهورترین نمادهای برلین