شهر ممنوعه Forbidden city
شهر ممنوعه  Forbidden city

جاذبه های گردشگری پکن

مجموعه عظیم قصر امپراطوری چین،که مشهورترین جاذبه توریستی پکن نیز است. دیوارهایی دور تادور این شهر ساخته شده بطوریکه هیچ راهی به بیرون وجود ندارد.