موزه قبرس Cyprus Museum
موزه قبرس Cyprus Museum

جاذبه های گردشگری نیکوزیا

این موزه دارای مجموعه وسیعی از صنایع دستی و آثار باستانی همچون : مجسمه های بزرگ سنگ مرمر و برنز ، گلدانها و کوزه های تزئین شده و کتیبه ها و سایر مصنوعات تاریخی می باشد.