شهر لیماسول Limassol
شهر لیماسول  Limassol

شهرهای مهم قبرس

دومین شهر بزرگ قبرس پس از نیکوزیا

این شهر قدیمی دارای سواحل شنی و آفتابی زیبایی برای جذب گردشگران است.