شهر فاماگوستا Famagusta
شهر فاماگوستا Famagusta

شهرهای مهم قبرس

بندری پررونق و شلوغ در قسمت شرقی قبرس که دارای سواحل بکر و وسیع با شن های طلایی زیبایی می باشد.

این شهر دارای بناهای تاریخی متعدد به سبک گوتیک نیز است.