شهر پافوس Paphos
شهر پافوس Paphos

شهرهای مهم قبرس

شهر آفتاب ، شن و دریا ، دارای آثار باستانی بیشماری که تعداد زیادی از آنها در میراث جهانی یونسکو ثبت شده و همچنین دارای مراکز خرید بزرگ و مدرن و انواع بازارچه های سنتی و صنایع دستی

این شهر ساحلی در جنوب غربی قبرس واقع شده و اعتقاد بر این است که محل تولد الهه یونان است.