شهر نیکوزیا Nicosia
شهر نیکوزیا Nicosia

شهرهای مهم قبرس

نیکوزیا پایتخت قبرس و دارای دو بخش شمالی و جنوبی می باشد.

ساختمان های اداری دولتی ، دفاتر نمایندگی های کشورهای خارجی و هم چنین مقر سازمان ملل در این شهر واقع شده اند.