مسجدکبودایروان Blue Mosque Yeravan
مسجدکبودایروان Blue Mosque Yeravan

جاذبه های گردشگری ایروان

تنها مسجد بازمانده در ارمنستان از دوران ایروان قدیم (دوره ایرانی) که برای مسلمانهای ایرانی ساخته شده بود و به نام مسجد پارسی نیز خوانده می شود.