مادر ارمنستان Mother Armenia Monument
مادر ارمنستان Mother Armenia Monument

جاذبه های گردشگری ایروان

مجسمه باشکوهی که نمادی از استقامت و آرامش بوده و در پارک پیروزی ایروان قرار دارد. این مجسمه با ۲۲ متر بلندی یکی از بزرگترین مجسمه‌های ایروان می باشد.