مرکز خرید ایروان مال Yeravan Mall
مرکز خرید ایروان مال Yeravan Mall

مراکز تفریحی ایروان

مجتمعی بزرگ با معماری فوق العاده خاص و دارای فروشگاههایی از بهترین برندهای دنیا.در داخل این مرکزتعدادی کافه نیز وجود دارد.