کلیسای Panaghia Kapnikaréa
کلیسای Panaghia Kapnikaréa

جاذبه های گردشگری آتن

این کلیسای کوچک نمونه ای عالی از معماری دوران بیزانس قرن 11 است. داخل کلیسا نیز دارای نقاشی هایی مربوط به قرن نوزدهم می باشد.