موزه هنر Cycladic
موزه هنر Cycladic

جاذبه های گردشگری آتن

مجموعه دائمی موزه شامل بیش از 3000 اثر قدیمی است که در یک ساختمان مدرن از سنگ مرمر و شیشه قرار دارد.