بازار رمی Roman Agora
بازار رمی  Roman Agora

جاذبه های گردشگری آتن

بهترین مکان برای ورود به آگورا در دروازه شمال واقع در خیابان آدریانو (نزدیک کلیسای سنت فیلیپ) است که بازار باستانی ومرکز زندگی روزمره در آتن قدیم بوده.