موزه باستان Archaeology Museum
موزه باستان Archaeology Museum

جاذبه های گردشگری آتن

بزرگترین موزه باستان شناسی یونان و یکی از بزرگترین موزه های باستانی در جهان است که در یک ساختمان نئوکلاسیک با 8000 متر مربع از فضای نمایشگاهی قرار گرفته است.