سازه آتن Athena Nike
سازه آتن Athena Nike

جاذبه های گردشگری آتن

از مهم ترین جاذبه های توریستی آتن که درواقع محلی برای دعا بوده. قدمت این بنا به 400 سال قبل از میلاد باز می گردد.