شهر آتن Athens
شهر آتن Athens

شهرهای مهم یونان

این شهر دارای تمدن 3000 ساله است و محل تولد سقراط ، پریکلس و سوفوکل.

امروزه آتن یک پایتخت شلوغ و مدرن به شمار می آید با جاذبه های تاریخی و فرهنگی فراوان و کلیساهایی خیره کننده.