باغ وحش پکن Beijing Zoo
باغ وحش پکن Beijing Zoo

مراکز تفریحی پکن

دیدن پانداهای بامزه چینی و سایر حیوانات خاص بومی چین به همراه جانوران دیگر موجود در باغ وحش خالی از لطف نیست.