شهرپکن Beijing
شهرپکن Beijing

شهرهای مهم چین

شهر بیجینگ یا پکن پایتخت و مرکز سیاسی، فرهنگی و آموزشی کشورجمهوری خلق چین و یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان است. قدمت این شهر به سه هزار سال قبل باز می گردد و در هشت قرن اخیر، در اغلب دوره ها پایتخت چین بوده است.